Kleine kasten & opbergers

Op inkoop in België en Frankrijk zoek ik naar originele houten kastjes, regalen en bovenkastjes. Zo nodig worden ze gerestaureerd of op kleur gebracht. Vaak zijn het functionele kastjes zoals een grutterskastje of een opzetkastje.