Disclaimer

Guinevere Arth heeft de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Ondanks deze zorg en aandacht kan het voorkomen dat informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Guinevere Arth behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen ten aanzien van de informatie op de website met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. De inhoud van de website, de producten en de diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun leverbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.